Omet navegació

Ús de tauletes en primària i secundària

Ús de les tauletes

Dirigit a:

Professorat.

Objectiu:

Aprendre a usar les tauletes. Posada en marxa, reserva, ús i recomanacions.

Descripció i ús del recurs:

Aquest document és una guia bàsica per aprendre a usar les tauletes. Gestionar la seua reserva, alguns dels usos que es poden donar i algunes recomanacions a tenir en compte.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)