Omet navegació

Àrea 5 CDD | Empoderament de l'alumnat

Icona àrea 5 de la CDD

L’àrea 5 del MRCDD, tracta sobre com les tecnologies digitals hauran de contribuir, a més, a proporcionar suport diferenciat a l’aula i una educació personalitzada, i oferir activitats d’aprenentatge adaptades al nivell de competència, interessos i necessitats de cada estudiant. Al mateix temps, s’ha d’actuar per a superar i compensar les desigualtats existents (per exemple, en l’accés a les tecnologies digitals o en les competències digitals) i garantir l’accessibilitat a tot l’alumnat atenent les necessitats educatives personals.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)