Omet navegació

Àrea 2 CDD | Recursos digitals

Icona Àrea 2 de la CDD

L’àrea 2 del MRCDD inclou tres competències relacionades amb la cerca, reutilització, creació i compartició de continguts educatius digitals respectant els drets d’autor i tenint en compte que l'ús que se’n fa es desenvoluparà en un context educatiu concret ateses les necessitats de tot l’alumnat.

En aquest apartat trobaràs informació i recursos sobre les següents línies d’actuació:

  • Conéixer que son i afavorir l'ús dels Recursos educatius oberts (REO)
  • Adaptació i creació de nous REO en els projectes interdisciplinars
  • Repositoris de REO
  • Llicències Creative Commons
  • Exe-Learning com a eina d’autor per a la creació/modificació de REO
  • H5P com a eina de creació de recursos digitals per a AULES

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)