Omet navegació

Pla de protecció de dades

Protocol de protecció de dades del professorat

Aquest recurs es troba disponible en la seua versió en castellà. Enllaç al recurs.

  Protecció de dades. Guia ràpida per a docents

  Dirigit a:

  Professorat.

  Objectiu:

  Adquirir els conceptes bàsics sobre protecció de dades en centres educatius.

  Descripció i ús del recurs:

  Presentació sobre la Protecció de dades en centres educatius, es tracta d’una guia ràpida per a docents que recull els conceptes més importants sobre respecte i ús de la protecció de dades.

  Protecció de dades. Guia ràpida per a centres

  Dirigit a:

  Centres educatius.

  Objectiu:

  Adquirir els conceptes bàsics sobre protecció de dades i com usar-les correctament en centres educatius.

  Descripció i ús del recurs:

  Presentació sobre la Protecció de dades en centres educatius, es tracta d’una guia ràpida per a docents que recull els conceptes més importants sobre respecte i ús de la protecció de dades.

  Estructura de carpetes

  Dirigit a:

  A tota la comunitat educativa.

  Objectiu:

  Conéixer l'estructura optima per organitzar la informació.

  Descripció i ús del recurs:

  Aquest document mostra com organitzar la informació segons els destinataris i segons la informació que contenen els documents.

  Espai al OneDrive del centre. Estructura recomanada

  Dirigit a:

  Centre, equip directiu.

  Objectiu:

  Aprendre a estructurar l'espai del OneDrive del centre.

  Descripció i ús del recurs:

  Infografia on es mostra una estructura recomanada per al nostre espai de OneDrive del centre.

  Infografia dels passos a seguir al fer una activitat al centre complint la protecció de dades

  Dirigit a:

  Centres educatius, equip directiu i professorat.

  Objectiu:

  Conéixer els passos a seguir quan es fa una activitat amb la protecció de dades personals.

  Descripció i ús del recurs:

  Infografia on es mostra els passos que cal tenir en compte respecte a la protecció de dades personals, quan es programa i/o du a terme una activitat.

  Drets d'autoria. Guia d'ajuda

  Dirigit a:

  Centre i professorat.

  Objectiu:

  Conéixer, aplicar i respectar els drets d'autoria.

  Descripció i ús del recurs:

  Aquest material és una adaptació del recurs original "Guía práctica de licencias de uso para docentes" del Proyecto EDIA de CEDEC
  En cap cas aquesta Guia pretén ser un instrument legal, sinó un material divulgatiu sobre els drets d'autor i les llicències d'ús. La interpretació de la Llei per a cada cas concret és competència dels jutges i tribunals.

  Recull de models d'autorització per a l'ús de les dades segons diversos interessos

  Dirigit a:

  Centres educatius, equip directiu i professorat.

  Objectiu:

  Fer un ús correcte de les dades.

  Descripció i ús del recurs:

  Aquest recurs presenta un recull de models per a fer un correcte ús de les dades segons diversos interessos.

  Documents annexos

  Creat amb eXeLearning (Finestra nova)