Omet navegació

Gestió i organització del centre

Reserva d'espais i equips

Dirigit a:

Centres educatius, professorat.

Objectiu:

Aprendre a crear calendaris i com gestionar la reserva d’espais.

Descripció i ús del recurs:

Aquest és un document guia que mostra com crear un calendari compartit i com gestionar la reserva d’espais amb aquest calendari.

Protocol d'ús de carros

Dirigit a:

Centres educatius, professorat i alumnat.

Objectiu:

Conéixer i seguir les recomanacions per a l’ús de carros carregadors, tauletes i portàtils.

Descripció i ús del recurs:

Aquest és un document que recull una sèrie de recomanacions, dirigides al professorat i l’alumnat per a fer un ús correcte de carros carregadors, tauletes i portàtils.

Presentació PowerApps

Aquest recurs es troba disponible en la seua versió en castellà. Enllaç al recurs.

    Model de transició d'AULES

    Aquest recurs es troba disponible en la seua versió en castellà. Enllaç al recurs

      Creat amb eXeLearning (Finestra nova)