Omet navegació

6.2 Comunicació, col·laboració i ciutadania digital

Descripció

Dissenyar, implementar i integrar, en els processos d’ensenyament i aprenentatge, propostes pedagògiques per al desenvolupament i avaluació de la competència digital de l’alumnat en la comunicació i col·laboració, emprant tecnologies i respectant l’etiqueta digital, així com per a la construcció d’una ciutadania i identitat digital responsables.

Aprenentatge basat en reptes: Outlook

Dirigit a:

Aquesta activitat estaria destinada a l'alumnat de cinqué i sisé de Primària principalment.

Objectiu:

Millorar la competència digital de l'alumnat mitjançant el treball en entorns virtuals d'aprenentatge.
Fomentar l'aprenentatge basat en reptes, per tal d'incloure metodologies actives que podem aplicar per exemple, en les nostres Aules Transformadores.

Descripció i ús del recurs:

Es tracta de presentar un repte grupal amb quatre activitats pendents de realització. Per a aconseguir el repte, l'alumnat ha de seguir els passos que s'indiquen als manuals enllaçats a cada tasca.

Per tant, mitjançant la cooperació i la solidaritat, l'alumnat va a aprofundir en algunes de les utilitats de la ferramenta del correu corporatiu que tenen.

Introducció a Aules com a EVA per a l'alumnat

Dirigit a:

Alumnat que faça ús de l’entorn AULES.

Objectiu:

Conéixer les funcionalitats bàsiques que ofereix l'Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA) per a l'estudiant. 

Descripció i ús del recurs:

En aquest recurs s'explica com accedir i navegar per l'entorn en línies generals.

Manual TEAMS per a l'alumnat

Dirigit a:
Aquest manual està destinat a l'etapa de Primària o primers nivells de l'ESO.

Objectiu:
Millorar la competència digital de l'alumnat mitjançant el treball en entorns virtuals d'aprenentatge.

Descripció i ús del recurs:
Es tracta d’un manual que presentem  per aprofundir en les principals icones que es van a trobar els i les alumnes quan óbriguen TEAMS, per tal de començar a treballar en aquelles ferramentes que considere el professorat. Entendre què és el mur i escriure en ell,  saber on està un event al calendari, diferenciar entre equips i canals, adjuntar documents i vore el fil que tenen al Sharepoint, entrar en la icona on estan totes les aplicacions de Microsoft són les explicacions bàsiques que podeu trobar ací.

Presentació a les famílies de la identitat digital

Dirigit a:
Primària (Es pot adaptar a secundària).

Objectiu:
Explicar la identitat digital a les famílies de l’alumnat del centre.

Descripció i ús del recurs:
Aquesta presentació serveix per explicar la identitat digital a les famílies.
La presentació també podem usar-la per explicar la identitat digital al claustre o a l'alumnat (fent algunes modificacions).

Treball per racons - eines Office

Dirigit a:
Sisé de Primària o primers nivells de l'ESO.

Objectiu:
Aprofundir en les ferramentes de Teams, Outlook, Sharepoint/Onedrive i One Note. 

Descripció del recurs:
Dividim la classe en quatre grups heterogenis, segons el color del gomet que el professorat ha assignat.

Aleshores, l'aula d'informàtica queda partida en quatre parts on cada equip va a treballar en un "racó" les ferramentes esmentades anteriorment.

Per a la realització d'aquestes tasques, el nivell de l'alumnat ja és una mica avançat degut a la familiarització i competències digitals que han treballat anteriorment. Per tant, aquesta bateria d'activitats serveix com a pràctica avançada en alumnat que presenta a escala grupal un cert domini de l'entorn d'Office 365.

Ús del calendari personal i compartit

Dirigit a:
Tercer cicle de Primària. 

Objectiu:
Conéixer i utilitzar tant el calendari propi com el compartit de classe.

Descripció del recurs:
Aquesta presentació pretén donar una sèrie d'instruccions perquè l'alumnat aprenga les possibilitats de l'ús del calendari de Microsoft 365 per a la seua vida personal i acadèmica. Amb el calendari es poden crear cites i esdeveniments, organitzar reunions i molt més. 

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)