Omet navegació

Àrea 1 CDD | Compromís professional

Icona Àrea1 de la CDD

L’àrea 1 del MRCDD, el compromís professional dels docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel·lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col·laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no sols s’ha de referir a la capacitat per a utilitzar les tecnologies digitals per a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional.

En aquest apartat trobaràs informació i recursos sobre les següents línies d’actuació:

  • Gestió i organització del centre
  • Pla de comunicació
  • Pla de protecció de dades
  • Pla d’ús responsable i segur d’internet
  • Entorn personal d'aprenentatge (PLE) / Entorn organitzacional d'aprenentatge (OLE)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)