Omet navegació

Àrea 3 CDD | Ensenyament i aprenentatge

Icona àrea 3 de la CDD

L’àrea 3 del MRCDD respon a com les tecnologies digitals poden enfortir i millorar les estratègies d’ensenyament i aprenentatge de diferents maneres.  La competència fonamental en aquest àmbit, i tal vegada de tot el marc, és 3.1: Ensenyament. Aquesta competència es refereix al disseny, planificació i implementació de l’ús de tecnologies digitals en cadascuna de les etapes del procés d’aprenentatge.

En aquest apartat trobaràs informació i recursos sobre les següents línies d’actuació:

  • Metodologies actives relacionades amb la CDD.
    • ABP
    • Aprenentatge Cooperatiu
  • Ús de tauletes.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)