Omet navegació

Guia avaluació Pla Digital Centre

Procediment per a l'avaluació del PDC

Dirigit a:

Centres educatius, equip directiu i professorat.

Objectiu:

Establir el procediment que permet avaluar els PDC.

Descripció i ús del recurs:

Aquest és un document on es presenta el procediment a seguir per avaluar el PDC del centre, així com l’estructura que haurà de seguir. A més, inclou models per a l’avaluació dels objectius i models d’instruments d’avaluació.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)