Omet navegació

Llicències Creative Commons

Llicències i el seu ús. Infografia

Dirigit a:

Centres educatius, professorat.

Objectiu:

Conéixer les llicències d'ús i usar-les correctament.

Descripció i ús del recurs:

Aquest recurs pretén donar a conéixer les llicències i l'ús que en podem fer d'elles.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)