Omet navegació

Recull de possibilitats de Microsoft365 per a implementar a l'avaluació i la retroalimentació

Eines d’Office 365 per a l’avaluació i la retroalimentació

Dirigit a:

Professorat.

Objectiu:

Conéixer i saber usar les eines d’office 365 per a l’avaluació i la retroalimentació.

Descripció del recurs:

Document amb un recull de documents de suport on es donen a conéixer les eines d’Office 365 per a l’avaluació i la retroalimentació, i a usar-les en aquest context.

Documents annexos

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)