Omet navegació

Concreció del currículum de secundària en relació a la CD de l’alumnat

Proposta de pla de transició de la competencia digital de l’alumnat entre primària i secundària

Dirigit a:

IES i escoles adscrites. Reunions de pla de transició entre un institut i les escoles adscrites a aquest.

Objectiu:

Incloure en el pla de transició de Primària-Secundària la competència digital.

Descripció i ús del recurs:

Aquest recurs es pot utilitzar com a proposta o com a punt de partida per treballar la transició de la competència digital entre
un institut i les escoles adscrites. Per treballar aquestes competències digitals, es poden usar els materials (presentacions)
elaborats per a desenvolupar la competència digital de l’alumnat.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)