Omet navegació

Repositoris de REO

Repositoris de REO

Dirigit a:

Centres educatius i professorat de tots els nivells educatius.

Objectiu:

Conéixer on poder trobar REO de qualitat per utilitzar a l’aula.

Descripció i ús del recurs:

Document amb enllaços a repositoris de qualitat per a poder consultar,
utilitzar i modificar Recursos Educatius Oberts (REO).

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)