Omet navegació

6.5 Resolució de problemes

Descripció

Dissenyar, implementar i integrar, en els processos d’ensenyament i aprenentatge, propostes pedagògiques per al desenvolupament i avaluació de la competència digital de l’alumnat en la utilització de les tecnologies digitals per a resoldre problemes quotidians i desembolicar-se’n, com a consumidor proactiu, de manera creativa i crítica en un món digitalitzat.

Impressió amb impressora 3D

Dirigit a:
Tercer cicle de Primària. 

Objectiu:
Aprendre a utilitzar  ferramentes bàsiques d'un programa de disseny en 3D per  a dissenyar un objecte que s'imprimirà amb una impressora 3D. 

Descripció i ús del recurs:
Amb aquesta presentació aprendràs a dissenyar en 3D un clauer amb la primera lletra del teu nom, i posteriorment la podràs imprimir en una impressora 3D. El programa que utilitzarem serà TINKERCAD.

Pensament computacional i programació amb Code

Dirigit a:
Infantil i Primària.

Objectiu:
Ajudar a l'alumnat perquè aprenga els fonaments bàsics de la programació i el pensament computacional.

Descripció i ús del recurs:
Code.org és una plataforma d’autoaprenentatge basada en plataformes de diferents temàtiques de jocs molt fàcils d’utilitzar. Mitjançant aquest jocs, l’alumnat aprén, de manera autònoma, els fonaments bàsics del llenguatge de programació i el pensament computacional. 

Els perifèrics de l'ordinador

Dirigit a:
Tercer cicle de Primària. 

Objectiu:
Aprendre quins són i quines característiques tenen els perifèrics d’un ordinador.

Descripció i ús del recurs:
Aquest recurs constitueix una guia bàsica sobre els diferents perifèrics d’un ordinador així como la seua classificació i funcionalitat.

Iniciació a la robòtica educativa amb la placa Micro:bit

Dirigit a:
Tercer cicle de Primària. 

Objectiu:
Iniciar-se en la simulació i la programació de la placa micro:bit amb el programari MakeCode.

Descripció i ús del recurs:
Aquesta és una activitat d’iniciació a la programació en llenguatge de blocs encarada a la creació de prototips de robòtica educativa per a l’alumnat de primària.

Scratch Jr

Dirigit a:
Infantil i primer cicle de Primària. 

Objectiu:
Ajudar a l'alumnat a introduir-se en el llenguatge de programació i el pensament computacional.

Descripció i ús del recurs:
ScratchJR és un llenguatge de programació visual especialment dissenyat  per als més petits (3 - 8 anys). L'alumnat aprén a programar amb blocs molt senzills i de manera tàctil. Només funciona en dispositius mòbils (Android o IOS).

Scratch

Dirigit a:
Segon i tercer cicle de Primària. 

Objectiu:
Ajudar a l'alumnat perquè aprenga a registrar-se i fer un ús bàsic de la ferramenta de llenguatge de programació i pensament computacional "Scratch".

Descripció i ús del recurs:
Scratch és un llenguatge de programació visual especialment dissenyat perquè tothom puga iniciar-se en el món de la programació. En aquest recurs, s'explica pas a pas, com registrar-se a la pàgina web "Scratch" i com fer un ús bàsic d'aquesta ferramenta.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)