Omet navegació

Pla de comunicació

Protocol d'acollida digital per a personal nouvingut

Dirigit a:

Alumnat, professorat i famílies.

Objectiu:

Elaborar un document per a personal nouvingut per a facilitar tota la informació sobre les eines de comunicació dins del Pla de comunicació del centre.

Descripció i ús del recurs:

Aquest és un document amb orientacions per desenvolupar un document d’acollida digital dins del Pla de Comunicació per a entregar al professorat, alumnat i famílies nouvingudes.

Pla de comunicació de centre

Dirigit a:

Tots els centres educatius.

Objectiu:

Crear un model de Pla de Comunicació d’un centre educatiu.

Descripció i ús del recurs:

Aquest document pretén ser un model de Pla de Comunicació d’un centre educatiu. Es fonamenta en l’ús adequat i coherent de les tecnologies digitals que l’Administració posa al nostre abast, per tal d’establir els canals externs i interns de comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa. Es pretén aconseguir una comunicació eficient, fluida i ràpida, sempre respectant la llei de protecció de dades. A més a més, ens permet donar visibilitat i promocionar el centre a l’exterior, reforçant la seua identitat.
En la mesura de les nostres possibilitats, haurem de contemplar les adscripcions perquè els centres adscrits tinguen el mateix pla de comunicació, o molt paregut.

Documents annexos

Protocol de correu corporatiu

Dirigit a:

Centres educatius.

Objectiu:

Establir un protocol d’ús del correu corporatiu com eina dins del Pla de Comunicació.

Descripció i ús del recurs:

Aquest recurs permet conéixer totes les funcionalitats del correu corporatiu com les aplicacions per a la gestió del correu, els seus components i també algunes recomanacions en l’ús del correu electrònic, emmagatzematge i seguretat.

Protocol de pàgina web de centre. Informació PortalEdu

Aquest recurs es troba disponible en la seua versió en castellà. Enllaç al recurs.

  Guia ràpida. Web de centre

  Dirigit a:

  Centres educatius.

  Objectiu:

  Conéixer les actuacions bàsiques a realitzar a PortalEdu per a l’elaboració d’una pàgina web de centre.

  Descripció i ús del recurs:

  Aquest recurs presenta una guia que pretén ser la continuació a la guia d’elaboració del pla de web de centre. Un cop preses les decisions d'organització, gestió i treball sobre la web, és el moment de començar sobre la plataforma de PortaEdu que ofereix multitud de possibilitats. En aquesta guia, mostrarem tan sols les accions que ens ajudaran a tenir una web bàsica i senzilla, però funcional, organitzades de manera temporal.

  Protocol de comunicació en TEAMS

  Dirigit a:

  Personal docent, alumnat i centres educatius.

  Objectiu:

  Establir un protocol de comunicació amb la ferramenta Teams.

  Descripció i ús del recurs:

  Guia d’ús de Teams amb descripcions per a iniciar sessió en Teams, habilitar el Xat o crear una nova reunió.
  Amb un exemple d’ús de com podem utilitzar Teams com a eina per ajudar a gestionar el centre educatiu.

  Protocol de comunicació en l'entorn virtual d'aprenentatge: Aules

  Dirigit a:

  Personal docent, alumnat i centres educatius.

  Objectiu:

  Establir un protocol de comunicació amb la ferramenta Aules.

  Descripció i ús del recurs:

  Guia d’ús d'Aules on es pretén conéixer els diferents elements i recursos que ens poden servir com a canal de comunicació entre la Comunitat Educativa.
  Cada recurs ve acompanyat amb una sèrie d'exemples d'ús i un breu manual de com configurar eixe element dins la Plataforma d'Aules.

  TEAMS per a gestió d'equips

  Dirigit a:

  Centres educatius.

  Objectiu:

  Organització, comunicació i gestió d’equips fent ús de Teams.

  Descripció i ús del recurs:

  En aquest document farem referència a diferents termes i elements que trobarem en Teams, com organització i equips o canals, xats i etiquetes, així com les diferències entre si i possibles usos que podem fer d'aquests. També analitzarem les diferències entre Sharepoint i OneDrive i, per a finalitzar, proposarem alguns models per a la gestió d'equips segons la tipologia de centre.

  Comunicació amb TEAMS

  Dirigit a:

  Centres educatius.

  Objectiu:

  Organització, comunicació i gestió d’equips fent ús de Teams.

  Descripció i ús del recurs:

  En aquest document farem referència a diferents termes i elements que trobarem en Teams com equips, canals, xats i etiquetes, així com les diferències entre si i possibles usos que podem fer d’aquests. També indicarem la funció d’alguns elements creats per defecte quan entrem a formar part del CDC com ara l’equip documentar o els canals d’equip docent i guàrdies, i les opcions que Teams ens ofereix per a portar el control d’incidències de l’alumnat o les incidències TIC. Trobareu enllaços a manuals del CDC per a una explicació més detallada.

  Protocol de comunicació famílies (Itaca, Webfamilia)

  Dirigit a:

  Centre i famílies.

  Objectiu:

  Explicar l’accés i les funcions d’ITACA i WebFamilia.

  Descripció i ús del recurs:

  Aquest es un document on s’explica com accedir, així com les funcions d’ITACA, ITACA 3, i WebFamilia.

  Protocol de comunicació d'entorns institucionals (GvSAI, OVIDOC, OVICE...)

  Aquest recurs es troba disponible en la seua versió en castellà. Enllaç al recurs.

   Creat amb eXeLearning (Finestra nova)