Omet navegació

Pla d'ús responsable i segur d'internet

Pla d'ús responsable i segur d'internet en el centre

Dirigit a:

Centres i professorat.

Objectiu:

Elaboració d’un pla d’ús responsable i segur d’internet.

Descripció i ús del recurs:

Aquest és un document amb orientacions per desenvolupar un pla de ciberconvivència al teu centre. Recull la definició del terme, els agents implicats i una proposta d’actuacions per dur-lo a terme, a més d’informació d’ampliació i altres recursos de suport.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)