Omet navegació

Annex

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu
Títol Línies de treball i recursos per a la implementació del Pla Digital de Centre (PDC)
Descripció Exemples de les diferents actuacions que els centres docents poden realitzar per a dur a terme el seu PDC
Autoria Equip del Pla Digital Educatiu
Subdirecció General de Formació del Professorat
Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Llicència Creative Commons BY-SA 4.0

Aquest contingut ha estat creat amb eXeLearning, el vostre editor de codi obert i gratuït per crear recursos educatius.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)