User Tools

Site Tools


aules:nivellinicial:perfil_d_usuari

El perfil d'usuari

Igual que succeeix a la majoria de les plataformes, també en Aules disposem d'un perfil, mitjançant el qual ens donem a conéixer a la resta d'usuaris de l'aula virtual. Per això, després d'accedir per primera vegada a l'aula, seria interessant que editem el nostre perfil de cara als altres usuaris.

Tal com indicàvem en el punt dels EVAs, has de tenir en compte que ens trobem amb una formació a distància on els altres usuaris no tenen per què conéixer-te personalment (tant alumnat com a professorat). És per això que per poder identificar-nos, és convenient que incloguem una foto i una breu descripció sobre nosaltres (indicant informació rellevant com la nostra especialitat, nivell i/o centre on impartim classe).

Mostrar el perfil

Per veure el nostre perfil personal, hi ha prou amb prémer sobre el nostre nom i seleccionar l'opció Mostra el perfil:

Vista en ordinadors

Podrem comprovar tota la informació disponible sobre nosaltres:

Com es pot observar, existeix molta informació rellevant que podrem utilitzar per obtenir una millor idea de l'usuari.

Editar el nostre perfil

El següent pas seria editar el nostre perfil. Premerem sobre el nostre nom i seleccionarem l'opció Editar perfil.

Vista dispositius mòbils

Una vegada seleccionada aquesta opció, apareixerà el nostre perfil complet. En aquesta pàgina s'alterna informació personal amb preferències d'ús de la plataforma.

Podem comprovar que el nostre nom, cognoms i adreça electrònica són correctes; així com la ciutat i el país. A més, com la majoria de les plataformes, Moodle permet triar l'idioma amb el qual anem a treballar (n'hi ha prou amb seleccionar l'idioma desitjat en el quadre desplegable).

A la secció Descripció podem escriure una mica d'informació sobre nosaltres (ocupació actual, aficions, o qualsevol cosa que ens vinga de gust que els companys de curs coneguen de nosaltres) i en la d'Interessos, podem afegir una llista d'aquells que considerem més rellevants.

Canvia la imatge del perfil

Una vegada ens hem donat a conéixer, és el moment d'incloure una foto en el nostre perfil d'usuari. L'opció apareix baix de la descripció, en l'apartat Imatge de l'usuari, la qual, després de ser desplegada permetrà mostrar la imatge del perfil:

Per pujar la imatge tenim dues opcions:

  • Arrossegar amb el ratolí l'arxiu que conté la imatge damunt de la fletxa blava (dins del quadre)
  • Clicar el botó Afegir fitxer (que té la imatge d'un foli amb el símbol +) i seleccionar el fitxer d'un repositori o del nostre ordinador.

Una vegada canviada la imatge, podem clicar, en la part inferior de la pàgina, el botó Actualitzar informació personal:

Si tot ha funcionat correctament, apareixerà al costat del nostre nom la imatge que hem inserit.

Adaptació del curs: Aules nivell inicial

aules/nivellinicial/perfil_d_usuari.txt · Última modificació el: 2023/11/29 22:45 per samgua