User Tools

Site Tools


aules:nivellinicial:l_editor_de_textos

Taula de continguts

L'editor de textos

En el punt anterior, hem vist que, a l'hora d'inserir etiquetes, es mostra un editor de textos molt potent que ens permet fixar les propietats i estils dels textos: font, paràgraf, etc.

L'editor de textos per defecte (anomenat Atto) té una sèrie d'icones com les que es mostren a la figura:

Botons de l'editor

A la primera fila tenim diferents botons (alguns d'ells estan agrupats):

 • Expandir: permet mostrar més opcions de l'editor.
 • Estils de text:
  • Estils: ofereix diferents estils per defecte per configurar el text.
  • Negreta: permet posar el text en negreta.
  • Cursiva: permet posar el text en cursiva.
 • Llistes:
  • Llista desordenada: amb aquesta opció crearem llistes amb un símbol davant de cada element.
  • Llista ordenada: és similar a l'anterior però amb nombres.
 • Color de la tipografia: permet aplicar color al text.
 • Hipervincles:
  • Enllaç: permet afegir un hipervincle.
  • Desenllaçar: permet llevar un hipervincle.

A la segona fila tenim:

 • Contingut multilingüe: permet crear textos en diferents idiomes.
 • Multimèdia:
  • Imatge: ofereix la possibilitat d'inserir una imatge.
  • Multimèdia: permet afegir àudio i vídeo (tant de fitxers com de pàgines web).
  • Gravar àudio: si tenim micròfon podrem gravar l'àudio directament amb aquesta opció.
  • Gravar vídeo: similar a l'anterior però amb el vídeo (necessitarem una webcam).
  • Gestionar arxius: permet gestionar els arxius incrustats.
 • Estils de text:
  • Subratllar: amb aquesta opció subratllarem un text.
  • Ratllar: permet ratllar un text.
  • Subíndex: converteix el text a subíndex.
  • Superíndex: converteix el text a superíndex.
 • Paràgrafs:
  • Esquerra: alinea un paràgraf a l'esquerra.
  • Dreta: alinea un paràgraf a la dreta.
  • Centre: alinea un paràgraf al centre.
 • Sagnies:
  • Sagnia inversa: permet disminuir la sagnia.
  • Sagnia: permet ampliar la sagnia.

A la tercera fila tenim:

 • Editor d'equacions: mostra un editor d'equacions en LaTeX.
 • Inserir caràcter: permet inserir un caràcter d'un llistat.
 • Taula: crea una taula amb les files i columnes que li diguem.
 • Netejar el format: elimina el format del text seleccionat.
 • Desfer: desfà l'últim canvi.
 • Refer: refà l'últim canvi.
 • Accessibilitat:
  • Comprovació d'accessibilitat: ens indica si el text és accessible o no.
  • Ajudant de lector de pantalla: ens ofereix ajuda per facilitar la labor al lector de pantalla.
 • HTML: mostra el codi HTML del text.

Enllaços

Com hem comentat en l'editor de textos, una de les possibilitats que ofereix és la de crear enllaços a altres pàgines web. Els passos a seguir per crear-los són senzills:

Premerem el botó Enllaç i es mostrarà una finestra: Finestra per crear l'enllaç

En ella podrem seleccionar:

 • El text de l'enllaç (URL): en el cas que siga una pàgina web externa l'escriurem directament, i en cas que siga un fitxer personal, premerem el botó Navegar pels repositoris per buscar-lo i/o pujar-lo al servidor.
 • Si es desitja que l'enllaç s'òbriga en una altra finestra.

Anem a veure un exemple amb un enllaç a la Viquipèdia, per això, escriurem el text http://wikipedia.org a l'espai per a l'URL i seleccionarem l'opció d'obrir en una nova finestra: Configuració de l'enllaç

Una vegada fet, es mostrarà l'enllaç amb el text: Enllaç creat

Ara podrem modificar el seu text (el que no implica que es modifique l'adreça web), canviant el text de l'enllaç o l'adreça web (seleccionant l'enllaç i prement, una altra vegada, sobre el botó Enllaç). D'altra banda, en cas de voler eliminar l'enllaç haurem de seleccionar el text de l'enllaç i prémer el botó Desenllaçar, tal com es mostra en la figura: Desenllaçar

La millor forma d'escriure un enllaç és localitzar primer la pàgina que volem enllaçar en un navegador web, copiar la seua adreça i apegar-la en el quadre de diàleg d'inserir enllaç.

I recorda que és preferible que els enllaços inserits s'òbriguen sempre en una nova finestra.

Cas pràctic

En aquest cas pràctic modificarem el text de la Unitat 1 perquè continga diferents enllaços que s'obriran en una nova finestra. Per a això hauràs de:

 • Editar l'etiqueta afegint un text que contindrà l'enllaç.
 • Crear un enllaç seleccionant el text i afegint l'enllaç a la pàgina desitjada.

Vídeos

Inserir vídeos de YouTube (o d'altres serveis), en lloc de pujar un vídeo creat per nosaltres o descarregat amb llicència, presenta una sèrie d'avantatges:

 • No és necessari pujar el vídeo, sinó que només s'enllaça. Així que ens estalviem tot el temps de pujada de l'arxiu, així com l'espai que ocupa l'arxiu en el curs.
 • No tenim problemes de drets d'autor per pujar un contingut amb copyright, ja que és sobre YouTube sobre qui recau la comprovació dels drets i les possibles reclamacions.

Per contra, correm el risc que YouTube elimine el vídeo i ens quedem sense contingut.

Es recomana enllaçar vídeos de YouTube seguint una sèrie de passos realment senzills:

 • Premem el botó Multimèdia, la qual cosa farà que es mostre una finestra amb tres opcions:
  • La pestanya Enllaç permet enllaçar elements multimèdia.
  • La pestanya Vídeo permet pujar els nostres propis vídeos.
  • La pestanya Àudio permet pujar els nostres propis àudios.

Finestra Multimèdia

Una vegada introduïda l'URL del vídeo, premerem el botó Insereix un fitxer multimèdia. Després de guardar, a la pàgina del curs es mostrarà el vídeo en miniatura.

Cas pràctic

En aquest cas pràctic inserirem un vídeo de YouTube. Per a això hauràs de:

 • Crear una nova etiqueta.
 • Inserir un element multimèdia amb un vídeo de la teua elecció

Adaptació del curs: Aules nivell inicial

aules/nivellinicial/l_editor_de_textos.txt · Última modificació el: 2023/11/30 15:07 per samgua

Translations of this page: