WBO

Public board illustration

Chào mừng bạn đến với WBO bảng trắng trực tuyến miễn phí!

WBO là một Miễn phí và open-source cho phép nhiều người dùng vẽ đồng thời trên một bảng ảo lớn. Bảng này được cập nhật theo thời gian thực cho tất cả người dùng được kết nối và trạng thái luôn tồn tại. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nghệ thuật, giải trí, thiết kế và giảng dạy.

Để cộng tác trên một bản vẽ trong thời gian thực với ai đó, chỉ cần gửi cho họ URL của bản vẽ đó.

Tất cả mọi người đều có thể truy cập bảng công khai . Đó là một mớ hỗn độn vô tổ chức vui vẻ, nơi bạn có thể gặp gỡ những người lạ vô danh và cùng nhau vẽ. Mọi thứ ở đó là phù du.

Đi tới bảng công khai

Bạn có thể tạo một bảng riêng với một tên ngẫu nhiên, chỉ có thể truy cập được bằng liên kết của nó. Sử dụng cái này nếu bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân.

Tạo một bảng riêng