LliureX

Lliurex server, autologin?

Re: Lliurex server, autologin?

by Samuel Soriano -
Number of replies: 0

Jo el server tampoc el tinc en autologin, és més, només el toque jo. Enric, autologin és entrar en una sessió d'usuari al arrancar l'ordinador sense tindre que posar nom d'usuari ni contrasenya. Per als clients d'aula nosaltres sí tenim autologin.

Salut!!