LliureX

Lliurex - Pantalla partida - accesibilitat?

Re: Lliurex - Pantalla partida - accesibilitat? [SOLVED]

by Antonio Coloma -
Number of replies: 0

Hola a tots/es!

Bé .. ja ho he pogut solucionar ....

El que va dir Samuel no es podia aplicar perquè on donava l'error no era en la configuració de l'usuari sino que era ABANS d'entrar qualsevol usuari ...per tant he fet enginyeria inversa smile

Primer de tot ... per a poder entrar quan la pantalla està partida el que s'ha de fer és posar el cursor a la part de dalt a la dreta (no em pregunteu perquè però he fet proves i si el cursor no estava ahi .. no entrava - Fallo d'autenticació-

Una volta dins, terminal com a root (o be Ctrl + alt + F1 i entrem en un Terminal de text)

Anem al directori: /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow

i eliminem el fitxer (jo el vaig menejar a altra carpeta per si decás): gnome-mag.desktop (i per si decàs el orca-screen-reader.desktop)

Reiniciem et voila ... :D ja funciona tot i sense la pantalla partida smile

Ale ... entre tots anirem aclarint-ho tot ;)

Un saludet des de la Marina Baixa!!!!

Antonio.