Linucentres

Pujar arxius a Moodle per part del alumnes.

Re: Eye Os

by Samuel Soriano -
Number of replies: 0
De quina versió de Eye Os estem parlant? si és la 2 estic molt interessat,

moltes gràcies per aportar la sol·lució.