JClic

J-CLIC Reports

Re: J-CLIC Reports

by Enric Sendra -
Number of replies: 0
Gràcies novament sr. Alfons.

He pegat una miradeta, però crec que sembla un poc prou complicat per al meu nivell.

Aniré estudiant-ho.

Atentament,

Enric