JClic

Com organitzar la biblioteca...

Re: Com organitzar la biblioteca...

by Samuel Soriano -
Number of replies: 0
Seria millor inclús que ens enviares no més la biblioteca, és un arxiu amb extensió .jcli ;DDD

Gràcies.