LliureX

Imagen de Sergio Balaguer Llum error al conectar al servidor n4d (XMLRPC)

Re: Imagen de Sergio Balaguer Llum error al conectar al servidor n4d (XMLRPC)

by Dolpo La -
Number of replies: 0

Hola Sergio,

El sistema està actualitzat.

He executat status n4d i em torna n4d stop/waiting.

Al executar sudo n4d-server em torna el següent error

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/sbin/n4d-server", line 248, in <module>
    obj=imp.load_source("core","/usr/share/n4d/xmlrpc-server/core.py")
  File "/usr/share/n4d/xmlrpc-server/core.py", line 74, in <module>
    s=globals()[plugin.class_name]()
  File "/usr/share/n4d/python-plugins/Golem.py", line 25, in __init__
    self.pw=obj4.PasswordManager()
  File "/usr/share/n4d/python-plugins/PasswordManager.py", line 16, in __init__
    os.mkdir(PasswordManager.LOG_PATH)
OSError: [Errno 2] No existe el fichero o el directorio: '/net/var/lib/n4d'