LliureX

Error en Gestió d'usuaris Llx 11.09 LLUM

 
Picture of Antonio Coloma
Re: Error en Gestió d'usuaris Llx 11.09 LLUM
by Antonio Coloma - Friday, 25 November 2011, 11:29 AM
 
Gràcies Bob!

Efectivament el paquet n2d-server-plugins no estava instal·lat.
L'he instal·lat i ja funciona ;)


Moltissimes!!!

Antonio.