LliureX

Error en Gestió d'usuaris Llx 11.09 LLUM

Re: Error en Gestió d'usuaris Llx 11.09 LLUM

by Antonio Coloma -
Number of replies: 0
Gràcies Bob!

Efectivament el paquet n2d-server-plugins no estava instal·lat.
L'he instal·lat i ja funciona ;)


Moltissimes!!!

Antonio.