LliureX

Exportació de l'alumnat donat d'alta al llum

 
Picture of Antonio Roig
Exportació de l'alumnat donat d'alta al llum
by Antonio Roig - Tuesday, 13 October 2015, 9:35 AM
 

Use una màquina virtual pel servidor, però ara vull provar amb altra màquina i no vull tindre que donar d'alta tots els usuaris manualment. La cosa és que no tinc itaca ni res paregut. Com son màquines virtuals en tinc igual de ficar la pota, doncs puc restaurar l'estat anterior. Sabeu que directoris o arxius deuria copiar a la màquina nova per tal de preservar l'alumnat amb els seus homes i arxius??

 

Moltes gràcies.

Picture of Antonio Roig
Re: Exportació de l'alumnat donat d'alta al llum
by Antonio Roig - Monday, 26 October 2015, 8:05 AM
 

Lo siento, me contesto a mi  mismo, no me había fijado en que se podían exportar a un fichero los usuarios desde LLUM.

 

Mil disculpas.