LliureX

Error al crear imatge LTSP

 
Alfons
Re: Errors
by Alfons Rovira - Thursday, 11 June 2015, 10:58 PM
 

Bones.

El tema de les barrres del menú podria ser problema de no haver fet una instal·lació neta.

No crec que siga problema específic de la distro.

Possible solució:

$ rm -rf ~/.gconf/apps/panel

Font: http://www.linuxinicio.com.ar/2010/08/restaurar-los-paneles-predeterminados.html

Si vols assegurar-te de que és un problema sols de l'usuari crea un de nou des del terminal i comprova que sí ix el panel de menús.

$ sudo adduser valentin

Respecte al problema del Gub podria ser fins i tot una errada mecànica, els discs durs tenen una vida mitjana de 3 anys, a partir d'aquest termini les empreses comencen a canviar el hardware crític.

Tinc un a la meua aula que necessita una ajuda per arrancar (F1), sé que no està en bones condicions, però anem tirant mentre funcione. Mira els logs de sistema i sabràs la raó del perquè ha fallat:

$ tail -n 100 /var/log/syslog

Salut

--------------------------
«Hi ha tres camins que porten a la saviesa:
La imitació, el més senzill;
la refexió, el més noble;
l'experiència, el més amarg.»
— Confucio