LliureX

rsync no mantine los usuarios

Re: rsync no mantine los usuarios

by Alfons Rovira -
Number of replies: 0

Hola Diego.

Si es tracta de fer una còpia de seguretat, perquè no comprimeixes primer i després sincronitzes?

tar zcvf /usr/local/bin/sshpass -p xxxxxx rsync -avvb --delete --backup root@xx.xx.xx.xx:$ori $des >> $inf 2>> $err

Estudia el codi i aplica'l al teu cas. Potser calga revisar la sintaxi però tens la idea.

Salut

-----------------
UNIX às molt simple,
sols es necessita un geni
per entendre la seua simplicitat.

— Dennis Ritchie