LliureX

Registre d'us dels ordinadors.

 
Alfons
Re: Registre d'us dels ordinadors.
by Alfons Rovira - Friday, 21 November 2014, 5:34 PM
 

Hola Tàfol.

Els registres de loguin d'usuaris es guarden a:

/var/log/wtmp

Però cal utilitzar el comandament:

$ last

Per obtenir el llistat correctament.

Si vols fer una «tuberia» per filtrar un usuari concret ho fariem així:

$ last | grep lliurex

Així obtindries el llistat de l'usuari «lliurex». Aplíca-ho a les teues necessitats.

Salut

-------------------------
«Quan l'objectiu et parega difícil, no canvies d'objectiu; busca un nou camí per arribar a ell»
— Confucio