Secretictac

Actualitzacions SECRETICTAC

 
Picture of Antonio Anton
Re: Actualitzacions SECRETICTAC
by Antonio Anton - Monday, 15 December 2014, 10:30 PM
 

Us deixe la última actualització en alguns canvis:

Antes de fer l'actualització hem de fer una còpia de seguretat de la crpeta secretictac i de la base de dades. Una vegada fet, hem de canviar manualment el arxiu conexio.php, en l'arrel de secretictac, per aquells que ja tenim l'ap0licació instalada (aquest canvi ja està inclós en l'última versió de  l'instal·lació).

En el arxiu conexion.php hi ha que afegir aquestes línees amb les dades de mysql (poseu-les baix del simbol de php, es a dir baix de <?php)

$dbhost = 'localhost';
$dbname = 'secretictac';
$dbuser = 'nom de l'usuari de la base de dades mysq';
$dbpass = 'contrasenya de la base de dades mysql';

Aquestes dades son les mateixes que aparéixen en la funció que hi ha per a conectar a la base de dades.

Si ho fem en lliurex, recordeu donar el permis de escriptura i lectura a la carpeta secretictac per al usuari root (si no ho fem, no es podrá descomprimir el zip). A continuació, per actualitzar secretictac, hem de copiar els dos arxius adjunts en la carpeta secretictac i despŕes, en qualsevol navegador ,hi ha que obrir el arxiu actualizar.php. (http:/ip_servidor/secretictac/actualizar.php). Aquesta acció, descomprimirà el zip de actualització i actualitzarà la base de dades.

Els canvis son:

  • Al crear un nou tipus d'acta, es pot triar si volem que se imprimixca la capçalera en l'acta y en la convocatoria.
  • Corregit el problema de pasar les majúscules amb accent a minuscules.
  • En la convocatoria, sols apareixtrà una vegada les signatures.
  • En l'opció de búsqueda d'actes, hi havia un problema si la búsqueda incloia una paraula amb accent (el editor de textes, pasava tots els accents a codi html i per tant no es podien trobar, ara, se decodifica el text abans de guardar-lo).
  • En la convocatoria, estaven les signatures dels mateixos càrrecs que hi havia en l'acta. Ara es pot triar si el càrrec que signa l'acta signa tambè la convocatoria (per si de cas, la convocatòria sols la signa el secretari/a.

Aquestos són alguns dels suggeriments de Toni i Samuel. No sé si faltarà alguna cosa més. No he tocat els acords perquè tal i com està, es podria utilitzar per a escriure el certificat dels acords, però se pot mirar si canviar-ho (Ya em dius alguna cosa Toni i si no, ho deixem així).

I ara sí Toni, un nou modulet per a les CÒPIES DE SEGURETAT. Per accedir a ell, primer hem de donar-nos permís en administrador/editar permisos.

Ens crearà un nou mòdul en el menú administrador, còpies de seguretat. EL mòdul demana la carpeta per guaradar les còpies i el número de còpies que volem mantindre. Hem de assignar els permisos a la carpeta on volem guardar les còpies per a que es pugen guardar. SI fem alguna còpia, comprovar que es guarda. Quan fem una còpia de seguretat, es guarden dos arxius. El que comença per arxius_secretictac contindrà la còpia de la carpeta arxiu (si no hi ha documents en aquestes carpetes, no es guaradarà res) i un altre arxiu que comença per secretictac que és el que conté la base de dades. Per a recuperar-les, es fa per separat. Es pot restaurar sols un d'ells. El procés és el mateix per als dos, triem el arxiu (depenen del que vulgem restaurar), es descomprimirà en la carpeta archivos (perquè és l'unnica que de segur tindrà els permisos adequats) y se restaurarà el que haven elegit. Després es borra el rastre del arxiu que hem utilitzat.

Si es trenca la base de dades, no podrem entrar en Secretictac, per tant, haurà que instal·lar de nou secretictac i després restaurar la copia de seguretat de la base de dades.

Si es perden els arxius de la carpeta archivos, sols hem de restaurar el zip de aquestos arxius. També podriem instal·lar de nou l'aplicació i restaurar tot.

El millor que pot passar es que no es trenque res!!!!

Les còpies de seguretat es fan mijantçant la setència mysqldump (per aixó les canvis del arxiu conexion.php) y se recuperen amb sentències de mysql (jo no ho he aconseguit des de phpmyadmin, perquè són taules Innodb i hi ha que tancar index,....). La veritat és que no he investigat molt. Si algú té ganes, els arxius es troben en secretictac/administrador/copies_seguretat

upload_copia.php crea les còpies de seguretat

restaurar_datos.php i restaurar_documents.php restauren cbase de dades y els arxius respectivament.

Proveu aquest mòdul abans de utilitzar-lo per a fer còpies de veritat. Si de cas, una còpia manual de vegades no estaria tampoc de més. Si les còpies els feu en aquest mòdul, hi ha que estar molt segur que funciona bé. També seria convinent que les còpies de seguretat no es guaradaren en el ordinador servidor de secretictac (si es trenca aquest ordinador, també perdrem les còpies), així, que es podem fer en un pendrive directament (definiu la ruta en la configuració de les còpies) o bé copiem la carpeta dels backups de tant en tant en un altre lloc. Altra opció, poc recomanable (però cadascú es cadascú), és fer les còpies directament en una carpeta del drive o del dropbox, pero.........)

Vaig a estar una temporada desconectat (fins final de gener), perquè he de examinar-me de la capacitació el dia 24 de gener i vaig a centra-me una mica en ella (que falta em fa). Continuaré mirant el foro per si de cas, però de moment vaig a deixar que aneu provant el Secretictac sense fer més canvis (a no ser que siga una cosa menudeta que es puga arreglar fàcilment).

Aprofite per a desitjar-vos bones vacances.