LliureX

Waiting for server inici Lliurex

 
Alfons
Re: Waiting for server inici Lliurex
by Alfons Rovira - Friday, 7 November 2014, 9:26 AM
 

Ei, Emili.

Tens internet?

Aquestes dues línies configuren el localhost de la teua màquina, diriem que és el servidor intern, però no tens alçades les interfaces de xarxa, així que potser no tingues internet ni xarxa perquè no tens interfaces alçades.

El primer que faria jo és mirar com reconeix la màquina la interface, potser no tens eth0 sinó eth1 i o ves a saber... passava fa prou temps a Gentoo i donava molts mal de caps.

Jo faria un

$ ifconfig

i miraria quina interface reconeix la màquina. Després ho configuraria de forma variable en cas de no utilitzar ssh i de forma fitxa en cas d'utilitzar ssh.

Així:

1. Per demanar la IP al server de forma dinàmica, cada vegada una IP:

auto eth0
iface ethX inet dhcp

Avantatges, si la utilitzes en un altre lloc t'assigna un IP i no tindràs problema. Si la deixes fixa, potser no el mapeig de la xarxa no coincidisca i et quedes sense servei.

2. Per assignar una IP fixa amb el protocol IPV4

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1

Adapta els valors per a les variables address on poses la IP que vullgues tu i gateway la del router.

3. Reiniciem la xarxa

sudo service networking restart

4. Mirem com queda

ifconfig

Ara hauries de tenir internet i sense esperes.

Potser tot això ja ho sabies, però explicant-ho aconseguim que altres companys també aprenguen o caiguen en coses que no havien caigut, al final es dóna un aprenentatge compartir i tots guanyem.

A més les coses que anem compartint ens fan pensar sobre si tenim les configurarions òptimes.

Salut

----------------------------
«Quan l'objectiu et parega difícil,
no canvies d'objectiu;
busca un nou camí per arribar a ell.»
— Confucio