LliureX

Aprofitant la fi de suport de Windows XP per a fer difusió de LliureX