LliureX

LliureX Pandora RemiX

 
Alfons
Re: LliureX Pandora RemiX
by Alfons Rovira - Wednesday, 19 June 2013, 3:56 PM
 

Hola Josep.

A nosaltres ens ho va proposar el tècnic del SAI.

Tenim un RAID 0 al server de l'aula d'informàtica.

http://ca.wikipedia.org/wiki/RAID

Avantatges:

  • Millora el rendiment d'accés a les dades.
  • Tens 1 Gb d'espai repartit en dos discos de 500 Gb, sols es veu un disc.

Desavantatges:

  • No tenim partició per a Backup en el server.
  • Si peta un dels dos discos, adéu siau a tot.

Des del meu punt de vista no en sóc partidari ja que la partició par Backup és per a mí vital. Tot i que es pot derivar a un client específic. Sóc més partidari de ralitzar un RAID 1 i millorar la disponibilitat en temps real.

Recorda que si finalment et fas l'ànim has de tocar la BIOS per tal de dir-li a la placa base que ho vas a fer.

Sort