LliureX

falla l'autenticació d'usuaris

Re: falla l'autenticació d'usuaris

by Joaquin López Sánchez -
Number of replies: 0

He actualitzat tota l'aula, servidor i clients amb la ordre lliurex-up. Tots els clients tenen l'hora sincronitzada amb la del servidor.

De 24 clients em funcionen 14, i la resta no.

Si execute la ordre 'getent passwd' apareixen tots els usuaris.

aquesta es la eixida de /var/log/auth.log quan un usuari no autentifica:

Nov 15 08:26:17 llx-pc11 login[6418]: pam_krb5(login:auth): (user al011807) credential verification failed: Wrong principal in request
Nov 15 08:26:17 llx-pc11 login[6418]: pam_krb5(login:auth): authentication failure; logname=al011807 uid=0 euid=0 tty=/dev/tty2 ruser= rhost=
Nov 15 08:26:17 llx-pc11 login[6418]: pam_unix(login:auth): authentication failure; logname=LOGIN uid=0 euid=0 tty=/dev/tty2 ruser= rhost=  user=al011807
Nov 15 08:26:17 llx-pc11 login[6418]: pam_winbind(login:auth): getting password (0x00000388)
Nov 15 08:26:17 llx-pc11 login[6418]: pam_winbind(login:auth): pam_get_item returned a password
Nov 15 08:26:17 llx-pc11 login[6418]: pam_winbind(login:auth): request wbcLogonUser failed: WBC_ERR_AUTH_ERROR, PAM error: PAM_USER_UNKNOWN (10), NTSTATUS: NT_STATUS_NO_SUCH_USER, Error message was: No such user
Nov 15 08:26:20 llx-pc11 login[6418]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty2' FOR 'al011807', Authentication failure

M'agradaría que algun dels desenvolupadors de lliurex em diguera les comprobacions que puc fer per averiguar que es el que està passant.
Gràcies.