LliureX

Missatje d'error al iniciar Firefox

Missatje d'error al iniciar Firefox

by Joaquin López Sánchez -
Number of replies: 0

Hola, moltes vegades ocurreix el problema de la imatge que vos adjunte al iniciar firefox.

No permet navegar, i la única forma que conec de solvertar-lo es esborrar el directori ./mozilla, pero clar, s'esborren totes les configuracions.

Això em passa tant a l'rdinador del professor com al d'els alumnes en un aula lliurex.

Salutacions,

Attachment Error Firefox.png